การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน COVID-19
๑.เตรียมสภาพจิตใจให้ผ่อนคลาย 
๒.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย ๘ ชั่วโมง
๓.ดื่มน้ำให้เพียงพอ ๒ – ๓ ลิตรต่อวัน
๔.งดดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ เป็นต้น
๕.งดยาลดไข้ หรือยาแก้ปวด ก่อนฉีดวัคซีน
๖.หากมีไข้ หรือเจ็บป่วย ควรเลื่อนนัด
๗.หากมีโรคประจำตัว แพ้ยา/วัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ 
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19, ข่าวประชาสัมพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
c2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev