ข้อแนะนำการดูแลส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน COVID-19

          ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพจึงให้คำแนะนำ ๔ ด้านสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน COVID-19 ได้แก่

          ๑.ออกกำลังกาย โดยแนะนำให้มีกิจกรรมวันละ ๓๐ นาทีสำหรับผู้ใหญ่ และวันละ ๑ ชั่วโมงสำหรับเด็ก เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นโยคะ โดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากบุคคลอื่นๆ อย่างน้อย ๑-๒ เมตร หรือทำกิจกรรมภายในบ้าน
          ๒.การพักผ่อนโดยการนอนหลับควรนอน ๗-๙ ชั่วโมง และดูแลสุขภาพจิต อ่านหนังสือ ฟังเพลง ลดการดูข่าว เพื่อลดความเครียด สับสน หรือหวาดกลัว
          ๓.การรับประทานอาหาร แนะนำให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอาหารที่สดใหม่ และปรุงสุก มีสารอาหารครบถ้วน ๕ หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด เค็มจัด,หวานจัด,เผ็ดจัด เพราะจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานขาดประสิทธิภาพ
          ๔.การดูแลสุขอนามัยโดยเน้นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อ ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑-๒ เมตร 

1
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยงานสารสนเทศ กวป.พอ. โทร 2-3075
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev