อยู่พื้นที่ไหน ร่วมพร้อมใจป้องกัน Covid-19

          เนื่องจากมีการประกาศพื้นที่ควบคุม ตามจังหวัดที่พบผู้จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 แต่มาตรการในการป้องกันโรคที่ต้องร่วมมือ ร่วมใจปฎิบัติให้เหมือนกันทุกพื้นที่ คือ
- สวมหน้ากากอนามัย 100%
- เน้นทำความสะอาด (มือ,สถานที่,อุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย)
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส /หลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่มีคนจำนวนมาก
- ติดตั้ง และสแกน Application ไทยชนะ

          ด้วยความปรารถนาดีจากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยงานสารสนเทศ กวป.พอ. โทร 2-3075

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev