ขอแจ้งเตือนการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการปฏิบัติตัว

          เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ธ.ค.- ม.ค. ของทุกปีประเทศไทยจะเข้าสู่ปัญหาฝุ่นละออง PM 10 และ PM 2.5 ซึ่งเกิดจากไอเสียรถยนต์ การเผาขยะ เผาเศษวัสดุภาคเกษตรกรรม และควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับสภาพอากาศปิด ไม่มีลม ดังนั้นฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นอนุภาคมลพิษอากาศขนาดเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน และมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง เมื่อสูดหายใจเข้าไปจะสามารถเข้าสู่ทุกเซลล์ของระบบอวัยวะได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะของร่างกายได้ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ คือ ระดับความเข้มข้นของ PM 2.5 ที่ร่างกายได้รับ, ระยะเวลาสะสมที่ร่างกายได้รับ, สัดส่วนของสารประกอบใน PM 2.5 และ สภาวะของร่างกายขณะได้รับ PM 2.5 

            ด้วยความห่วงใยจากกรมแพทย์ทหารอากาศ จึงมีคำแนะนำสำหรับประชาชนในการดูแลตนเองช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนี้
            ๑. ติดตามค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณที่ตนเองอยู่หรือใกล้เคียงที่สุดเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางเว็บไซด์  Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK รวมทั้งทางกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีการแจ้งคุณภาพอากาศให้กับกำลังพล ทอ.และประชาชน ผู้มาใช้บริการให้รับทราบข้อมูล ณ บริเวณหน้า บก.พอ.เป็นประจำทุกวัน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันตนเอง
            ๒. ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อไม่ให้มลพิษอากาศเข้ามาสะสมในอาคาร และใช้เครื่องฟอกอากาศในอาคารที่ทำงานหรืออยู่อาศัย
            ๓. ควรสวมหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
            ๔. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร หรืองดออกกำลังกาย ถ้าระดับคุณภาพอากาศในช่วงเวลานั้นไม่ปลอดภัย โดยคำนึงจากปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล
            ๕. ดื่มน้ำมากๆ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
            ๖. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็กจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ 
            ๗. ไม่เผาขยะและ ลดการใช้รถยนต์
            กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ดับเครื่องยนต์เมื่อจอด และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อควันดำ เพื่อลดมลพิษอากาศ
 

1

2

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยงานสารสนเทศ กวป.พอ. โทร 2-3075

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev