ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในบ้านพักอาศัย ทอ.

          ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อที่ ๓๑.๓๗ ห้ามเลี้ยงสัตว์ดุร้ายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้าน “การเลี้ยงสุนัขและแมว”จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยและต้องปฏิบัติตามระเบียนที่กำหนด พร้อมขึ้นทะเบียนที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั้น ฝ่ายสัตวแพทย์ กวป.พอ.จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในบ้านพักอาศัย ทอ.ให้แก่ข้าราชการ ทอ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ กวป.พอ.โทร ๒-๕๐๗๙, ๐๒-๕๓๔-๕๐๗๙

1

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยงานสารสนเทศ กวป.พอ. โทร 2-3075

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev