การให้บริการผู้เกษียณอายุราชการ
          ตามนโยบาย จก.พอ.ในการให้บริการผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี ทั้งในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค รวมทั้งในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ จึงได้จัดให้มีการส่งต่อผู้เกษียณอายุราชการ ให้สามารถรับบริการต่อเนื่องได้ที่ ห้องตรวจโรคข้าราชการ ณ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.โดยท่านสามารถรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
สำหรับท่านที่จะไปรับบริการที่ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ.ทาง พอ.ได้ประสานกับ ขส.ทอ. เพื่อจัดรถบริการรับส่งอำนวยความสะดวก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. ปชส.กวป.พอ.โทร ๒-๖๐๘๓, ๐-๒๕๓๔-๖๐๘๓, ๒-๔๘๓๒, ๐-๒๕๓๔-๔๘๓๒
1
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075