เชิญร่วมงานวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ กิจกรรมสังคมทัพฟ้า รอบรู้ด้านสุขภาพ RTAF Health Literacy Society

          กวป.พอ.โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมงานวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ สังคมทัพฟ้า รอบรู้ด้านสุขภาพ RTAF Health Literacy Society ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บรรยายความรู้ในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.มลิณี สมภพเจริญ อาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม ชิม ช้อป ใช้ ตลาดนัดสุขภาพ ผักผลไม้ ปลอดสารพิษ บูธความรู้ด้านสุขภาพ และกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน อีกทั้งยังมีของที่ระลึก และจับฉลาก แจกของรางวัลมากมาย

การแต่งกาย ชุดกีฬา เสื้อยืดคอปกสีเหลือง กางเกงวอร์มสีสุภาพ

1

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev