การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 47/60 ให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. ปีละ 2 ครั้ง ภายในห้วงเวลาครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค.63 นั้น
          การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ
1.ฝึกร่างกายให้พร้อม
2.งดรับประทานยาที่เป็นสารกระตุ้น อย่างน้อย 7 วัน
3.งดออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ชั่วโมง
4.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.รับประทานอาหารประจำวันตามปกติ
6.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
          วันเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ
1. รับประทานอาหารมื้อหลักอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
2. งดสูบบุหรี่ งดดื่มกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง
3. แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีทดสอบ
5. ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนเข้ารับการทดสอบ
6. แจ้งภาวะเจ็บป่วย จนท.ทดสอบสมรรถภาพ เช่น โรคประจำตัว,อาการเจ็บป่วยปัจจุบัน,อุบัติดหตุที่เคยประสบ
7.หากมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทดสอบทราบทันที

1

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev