การดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๖๓

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยจะทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยข้าราชการ ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง ได้แก่ บ้านพักข้าราชการเขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง), บ้านพักข้าราชการเขต ๖ (สถานีรถไฟดอนเมือง, ทุ่งสีกัน) และบ้านพักข้าราชการเขต ๗ (ลาดเป็ด) ระหว่าง ๑๖ - ๒๕ มิ.ย.๖๓ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อาจเกิดการติดต่อจากละอองน้ำลายหรือสารคัดหลั่งต่างๆ จึงขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในบ้านอาศัยข้าราชการ ทอ.สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ระหว่างร่วมทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 1

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev