แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก

          สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๓ จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๑๔ เม.ย.๖๓ มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน ๘,๗๔๖ ราย เสียชีวิต จำนวน ๖ ราย โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุด คือ กลุ่มอายุ ๕ - ๑๔ ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี และอายุแรกเกิด - ๔ ปี จำนวน ๓ ราย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงปัจจุบัน คิดเป็น ร้อยละ ๕๖ ของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปี ๖๒ ซึ่งส่งผลให้การเกิดโรคไข้เลือดออกในปี ๖๓ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากกว่าปี ๖๒ และในพื้นที่กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง รายงานผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๓ พบผู้ป่วย ๒๗ ราย
          กรมควบคุมโรคได้พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพโดยคาดการณ์ว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น แม้จะยังไม่ใช่ฤดูการระบาดของโรค แต่จากสภาพอากาศแปรปรวน อาจมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะ และวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ จึงแนะนำให้ประชาชนดูแลตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดช่วยกันควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้านและชุมชน โดยใช้หลักมาตรการ "๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค" เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ ๑.เก็บบ้าน ๒.เก็บขยะ ๓.เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย
          ทั้งนี้ หากกำลังพล ทอ.มีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บชายโครงขวา และมีจุดแดงเล็กๆ กระจายตามผิวหนัง ต้องรีบไปพบแพทย์ที่รพ.โดยเร็ว เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร ๒-๕๕๑๓ และ ๒-๒๖๐๔ ในวันและเวลาราชกา

1

2.

3

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev