การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

          เนื่องด้วยประเทศไทยมีการป่วย COVID-19 ต่อเนื่องกัน ได้มีการปฏิบัติที่หลากหลายด้วยความคลาดเคลื่อนว่าสามารถช่วยทำลายเชื้อ หรือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการฉีดพ่นทำลายเชื้อบนร่างกายของบุคคล หรือฉีดพ่นตามอาคาร สถานที่ บ้านเรือนต่างๆ รวมถึงการอบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
          ด้วยความปรารถนาดีจาก กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

1ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev