โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

          กลุ่มประชากรเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญเพราะเป็นเหตุของการเจ็บป่วย การตายของประชาชนทั่วโลก และประเทศไทย มักมีปัจจัยของการเกิดโรคร่วมกันกับปัจจัยเสี่ยงของโรคเหล่านี้

          โดยเฉพาะช่วงนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย (โรคติดต่อที่มีความรุนแรงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งในกลุ่มประชาชนที่มีความเจ็บป่วยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จะเกิดอันตรายถึงชีวิตมากกว่าบุคคลที่ไม่มีการเจ็บป่วยใด ๆ
          ดังนั้น กวป.พอ.โดย ผสส.กวป.พอ.เห็นความสำคัญ ภาวะสุขภาพของกำลังพลกองทัพอากาศอย่างยิ่งในกลุ่มกำลังพลที่มีความเจ็บป่วยดังกล่าวไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากโรคระบาด จึงขอแนะนำการปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ สถานการณ์ปัจจุบันดังนี้

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev