เอกสารเผยแพร่

ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ

  

การออกกำลังกาย ๓ แบบ

                  

💪💪แข็งแรงครบเครื่องด้วยการออกกำลังกาย ๓ แบบ

...
🔴 ๑.การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ 
เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
👉ทำให้ปอด หัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรง
👉ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ
👉ทำให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมมาใช้ 
✨ควรทำอย่างน้อย ๑๕๐ นาทีต่อสัปดาห์✨
🔴 ๒.การออกกำลังกายแบบแรงต้าน 
เพื่อความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 
👉ทำให้เกิดการใช้พลังงานและเผาผลาญพลังงาน 
✨ควรทำอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อสัปดาห์✨      
🔴 ๓.การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด 
เพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ 
👉ช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น อ่อนตัว 
👉ลดโอกาสบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย คลายความตึงของกล้ามเนื้อ 
👉ลดการปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ 
✨ควรทำทุกวัน✨
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กวป.พอ.
ข้อมูลอ้างอิง : สสส.
 
 
image0
 
 

 

 

                        

                        

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev