เอกสารเผยแพร่

ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ

  

โทษและพิษภัยของบุหรี่

 

           วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ผสส.กวป.พอ. เห็นความสำคัญจึงจัดทำสื่อเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ทอ.ได้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่

"สตาร์ทรถทิ้งไว้ ๓๐ นาที เท่ากับสูบบุหรี่ ๓ มวน"

- คนไทยสูบบุหรี่เฉลี่ย ๑๐.๗ ล้านคน
- สถิติคนไทยที่สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ ๑๐ มวน/วัน ก่อฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ

   ภัยร้ายจาก PM 2.5 
- ระคายเคืองหรือแสบตา
- ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
- ภูมิแพ้หรือแสบจมูก
- อึดอัดแน่นหน้าอก
- ระคายเคืองผิวหนัง
- มะเร็งปอด

 Disaster from Bui
 

 

 

                        

                        

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev