logo medical b

รับสมัครงาน

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ  เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขั้นสุดท้าย
bulletประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
bullet ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์  ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)
bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ขั้นสุดท้าย)
bullet ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ขั้นสุดท้าย)
bulletแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
bullet ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
bullet ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขั้นสุดท้าย)
bullet ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
bullet ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
bulletประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ขั้นสุดท้าย) 

bulletประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการและการทดสอบทางจิตวิทยา นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

bulletประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาควิชาการ) 
bullet ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (เพิ่มเติม)
bullet ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
bullet ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ขั้นสุดท้าย) 
bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภาควิชาการ) 
bullet ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
bullet ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒