logo medical b

รับสมัครงาน

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
bulletแจ้งกำหนดการทดสอบด้านจิตวิทยาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ขั้นสุดท้าย)
bulletประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการกับกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการประเภทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นสุดท้าย
bulletประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
bulletประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 bulletประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการประเภทพยาบาลวิชาชีพ ขั้นสุดท้าย 
 bulletประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
bulletแจ้งรายชื่อพยาบาลวิชาชีพที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปี ๒๕๖๓
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการประเภทแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญและแพทย์ทั่วไป ขั้นสุดท้าย
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบภาควิชาการผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบภาควิชาการผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบภาควิฃาการผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครประเภทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ทั่วไป ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
bullet รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 
bulletประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าทดสอบจิตวิทยาและการสอบสัมภาษณ์ 
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
bulletประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือก
bullet รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
bullet ประกาศเรื่อง เรียกบุคคลผู้ซึ่งขึ้นบัญชีสำรองการบรรจุเข้ารับราชการตามแผนบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๖๒ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามแผนบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๖๓ 
bullet ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย
bulletรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (ทันตแพทย์)
bulletรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
bulletประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
bulletแก้ไขประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ทันตแพทย์)
bulletประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 bulletระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการเหล่าแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
bulletประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการเหล่าแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 bulletการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ขั้นสุดท้าย)
 bulletรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการเหล่าแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 bulletประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภาควิชาการ
 bulletประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 bullet ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ปีงบประมาณ ๖๑  
 bullet เรียกรายชื่อลำดับสำรองเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สายแพทย์ ปีงบประมาณ ๖๑
 bullet รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคุคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 bullet แจ้งให้นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่สมัครและมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ทุกท่านทราบ
 bullet ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสมัครและมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ 
 bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายทหารจิตวิทยาคลินิก สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ(ขั้นสุดท้าย)
 bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๑ (ขั้นสุดท้าย) 
 bullet ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ(ข้อเขียน) ในตำแหน่ง นายทหารจิตวิทยาคลินิก สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
 bullet ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายทหารจิตวิทยาคลินิก สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ 
 bullet แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง นายทหารจิตวิทยาคลินิก 
 bullet ประกาศขอแจ้งกำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ของแพทย์และพยาบาล เพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 bullet ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ตำแหน่ง นายทหารจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑ อัตรา
 bullet ชี้แจงเพิ่มเติม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ในส่วนพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 bullet ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 bulletประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 bullet ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ 
 bullet ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๖๐-๖๑ ในตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๙ อัตรา (รายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศฯ) 
 bullet ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สายแพทย์ ปีงบประมาณ ๖๐ - ๖๑ (ขั้นสุดท้าย) 
 bullet  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๐-๖๑ ภาควิชาการ
 bullet  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 ...All...