logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนชุดปฐมพยาบาลประจำบ้าน ๗ รายการ จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (07/11/66)  

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พอ.จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (03/11/66) 

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน HYPOBARIC CHAMBER, HYPERBARIC CHARMBER, NIGHT VISION TRAINING และ EJECTION SEAT จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (03/11/66)  

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนข้าวสารคัดพิเศษ ๕ % จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (10/10/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (03/10/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ เลียนแบบกายวิภาคของกระดูกจริงชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๑ แผน ๑ โครงการ (28/09/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๒ โครงการ (07/09/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พอ. จำนวน ๑ แผน ๑ โครงการ (04/09/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน MASK,SURGICAL,ADULT,DISPOSABLE,50 S (คล้องหู) จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (01/09/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผนจ้างรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (01/09/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๖ โครงการ (30/08/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๑ รายการ (04/08/66)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๑๘ รายการ (10/07/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๑ โครงการ (29/06/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๑๔ โครงการ (28/06/66)  

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๑ โครงการ (26/06/66)  

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๑๘ โครงการ (19/05/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๔ โครงการ (08/05/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๒ โครงการ (20/04/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน ๑ แผน ๓ รายการ (29/03/66) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67 แผน จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (13/03/66)