logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในกรมแพทย์ทหารอากาศ (8/09/65) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 โครงการ (8/09/65) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 16 รายการ (29/08/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 2 รายการ (29/08/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 3 รายการ (29/08/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 3 รายการ (29/08/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1,4 BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER CROSSLINKED HYALURONATE SODIUM INTRA-ARTICULAR INJ 60 MG/3 ML PREFILLED SYRINGE (16/08/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 1 โครงการ (2/08/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 2 รายการ (22/07/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 2 รายการ (18/07/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 เปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาบริการจัดการผ้า (15/07/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 2 แผน 15 รายการ (8/07/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 แผน 18 รายการ (21/06/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 แผน 4 รายการ (16/06/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) กวป.พอ.(6/06/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาบริการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา จำนวน 1 รายการ (18/03/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย (30/03/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(24/03/65)