logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 1 รายการ (21/06/66) 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (แบบที่ ๑) จำนวน ๑ แผน ๑ รายการ (15/06/66)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างซ่อมเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยเลเซอร์แบบสีเขียว แบบ pattern scan แผน 1 แผน จำนวน 2 รายการ (27/02/66)
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 2 รายการ (07/02/66)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Corona virus จำนวน 1 รายการ (07/02/66)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อเครื่องดมยาสลบ (ชนิดมีระบบติดตามระดับแก๊สและยาสลบ แบบที่ ๒) จำนวน 1 รายการ (19/01/66)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (แบบที่ 1) จำนวน 1 แผน 1 รายการ (13/01/66)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ชนิดเคลื่อนย้าย แบบที่ 1) จำนวน 1 แผน 1 รายการ (15/12/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อชุดยาปฐมพยาบาลประจำบ้าน 7 รายการ จำนวน 1 รายการ (13/12/65)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อMASK,SURGICAL,ADULT,DISPOSABLE,50 S (คล้องหู) จำนวน1  รายการ (13/12/65)

•  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 3 รายการ (11/11/65)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 รายการ (8/11/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อเครื่องสวนหัวใจ (ชนิดสองระนาบ แบบที่ ๑) (21/10/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อน้ำยา จำนวน 2 รายการ (10/10/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 35 รายการ (6/10/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (6/10/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 ซื้อ ERYTHROPOIETIN BETA INJECTION, PREFILL STRINGE, 5000 IU,0.3 ML, 6'S (23/09/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในกรมแพทย์ทหารอากาศ (8/09/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 โครงการ (8/09/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 16 รายการ (29/08/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 2 รายการ (29/08/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 3 รายการ (29/08/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 3 รายการ (29/08/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1,4 BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER CROSSLINKED HYALURONATE SODIUM INTRA-ARTICULAR INJ 60 MG/3 ML PREFILLED SYRINGE (16/08/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 1 โครงการ (2/08/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 2 รายการ (22/07/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน 1 แผน จำนวน 2 รายการ (18/07/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 เปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาบริการจัดการผ้า (15/07/65) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 2 แผน 15 รายการ (8/07/65) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 แผน 18 รายการ (21/06/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 จำนวน 1 แผน 4 รายการ (16/06/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) กวป.พอ.(6/06/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาบริการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา จำนวน 1 รายการ (18/03/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย (30/03/65)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66 แผน จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(24/03/65)