logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 64

 

• (21/06/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ เลขที่ 28/64

• (21/06/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา AMLODIPING 10 MG./ VALSARTAN 160 MG./ HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG.(1 BX/28 TB) จำนวน ๔,๐๐๐ BX เลขที่ 24/64

• (21/06/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG.(1 BX/30 TB) จำนวน ๕๐๐ BX เลขที่ 25/64

• (16/06/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา จำนวน 4 รายการ เลขที่ 23/64

• (20/05/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก : ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แบบที่ 3) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 5/64

• (20/05/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก : ซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตร (ชนิดเคลื่อนย้าย แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 4/64

• (28/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก : ซื้อระบบปฏิบัติการการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 3/64-1

• (21/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา EMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN,10 MG/5 MG.จำนวน ๑๒,๐๐๐ TB เลขที่ 15/64

• (21/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE(SPLIT VIRION,INACTIVATED) (1 BX/1 VIAL) จำนวน ๓,๕๐๐ BX เลขที่ 21/64

• (20/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา GLIMEPIRIDE 2 MG,METFORMIN HCL 500 MG.PROLONGED-RELEASE TABLET (1 BX/30 TB) จำนวน ๙๐,๐๐๐ TB เลขที่ 13/64

• (20/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG.(1 BX/30 TB) จำนวน ๘๐๐ BX เลขที่ 16/64 

• (04/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา VILDAGLIPTIN 50 MG./METFORMIN 1000 MG.(1 BX/60 TB) จำนวน ๑,๒๐๐ BX เลขที่ 14/64

• (25/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG./SIMVASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB) จำนวน 2,000 BX เลขที่ 17/64

• (25/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา AMLODIPINE 5 MG./VALSARTAN 160 MG.(1 BX/28 TB) จำนวน 4,000 BX เลขที่ 12/64

• (25/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา METADOXINE 500 MG (1 BX/100 TB) จำนวน 300 BX เลขที่ 11/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องนักบินและห้องโดยสาร, 5L จำนวน 320 GL เลขที่ 20/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก : ซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะทางทหาร แบบจัดส่งอากาศสำหรับหายใจ ชนิดใช้แบตเตอรี่ จำนวน 20 อัน เลขที่ 2/64

• (12/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ซื้อยา จำนวน 5 รายการ เลขที่ 10/64

• (17/12/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก : ซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓,๓๓๓,๓๐๐ TB เลขที่ 1/64

• (26/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤตความดันลบรองรับ COVID - 19 จำนวน ๑ งาน เลขที่ 7/64

• (26/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น AERO DR จำนวน ๔ SE เลขที่ 9/64

• (25/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ FUJIFILM รุ่น FDR D-EVO II C35 จำนวน ๓ SE เลขที่ 8/64

• (30/09/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อคารภายใน พอ.จำนวน 1 งาน เลขที่ 208/64จฉ

• (29/09/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E.รุ่น Senographe Essential SN 608891 BU/ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 3/64

• (16/09/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High) Dose Rate) ยี่ห้อ IBT BEBIG รุ่น Multi Source SN 481 จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 2/64