logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 64

 

• (17/12/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก : ซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓,๓๓๓,๓๐๐ TB เลขที่ 1/64

• (26/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤตความดันลบรองรับ COVID - 19 จำนวน ๑ งาน เลขที่ 7/64

• (26/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น AERO DR จำนวน ๔ SE เลขที่ 9/64

• (25/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ FUJIFILM รุ่น FDR D-EVO II C35 จำนวน ๓ SE เลขที่ 8/64

• (30/09/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อคารภายใน พอ.จำนวน 1 งาน เลขที่ 208/64จฉ

• (29/09/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E.รุ่น Senographe Essential SN 608891 BU/ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 3/64

• (16/09/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High) Dose Rate) ยี่ห้อ IBT BEBIG รุ่น Multi Source SN 481 จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 2/64