logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 1 รายการ 2 เรื่อง (24/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 1 รายการ 1 เรื่อง (24/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 1 รายการ 3 เรื่อง (2/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 1 รายการ 1 เรื่อง (15/06/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 1 รายการ 1 เรื่อง (14/06/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 3 รายการ 1 เรื่อง (14/06/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 2 รายการ 1 เรื่อง (14/06/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 2 รายการ 1 เรื่อง (21/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (ชนิดวีดิทัศน์ แบบที่ 2) จำนวน ๒๑ ชุด (08/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน (รวมอะไหล่) (01/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 13 รายการ 1 เรื่อง (01/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แบบที่ ๑) (12/03/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (แบบที่ ๑) (03/02/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แบบที่ ๑) (03/02/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องนักบินและชุดน้ำยาตรวจหาโควิด (02/01/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 SKIN CLEANSER,SOLUTION,ALCOHOL BASED,NO DISPENSER PUMP, 4500 ML (11/01/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 ชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 4 รายการ (4/01/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน จำนวน 3 รายการ (ครุภัณฑ์) (28/12/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 ชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 2 รายการ (28/12/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผนน้ำยา จำนวน 2 รายการ (21/12/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 ถุงยางอนามัย จำนวน 2 รายการ (18/11/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION,INACTIVATED) (29/10/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 1 รายการ 2 เรื่อง (16/10/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 20 รายการ 1 เรื่อง (30/09/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 38 รายการ 1 เรื่อง (30/09/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 42 รายการ 1 เรื่อง (22/09/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 5 รายการ 1 เรื่อง (18/09/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 แผน 4 รายการ 1 เรื่อง (17/09/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ (14/09/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 ซื้อ atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet (10/09/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ (19/08/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled syr จำนวน 18,000 SYRINGE   (03/08/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จำนวน 3 รายการ (01/07/63) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จำนวน 10 รายการ (22/06/63) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (12/06/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน (21/05/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา (14/04/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (9/03/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  (23/12/62)