logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวงเงินต่ำกว่า 5000 บาท ปี 63

• (02/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

• (23/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

• (21/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ ๔

• (26/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ ๓