logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ 27/09/60


• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ 06/10/60

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ (31/10/60)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ ซื้อก๊าซหุงต้ม (31/10/60)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ จ้างพิมพ์วารสารแพทยสารทหารอากาศ (8/11/60)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ (04/12/60)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ 12/12/60

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ 18/12/60

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๑ 11/12/60