สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)

 

• วงรอบเดือน ต.ค.66 

• วงรอบเดือน ก.ย.66 

• วงรอบเดือน ส.ค.66 

• วงรอบเดือน ก.ค.66 

• วงรอบเดือน มิ.ย.66 

• วงรอบเดือน พ.ค.66 

• วงรอบเดือน เม.ย.66 

• วงรอบเดือน มี.ค.66

• วงรอบเดือน ก.พ.66

• วงรอบเดือน ม.ค.66

• วงรอบเดือน ธ.ค.65

• วงรอบเดือน พ.ย.65

• วงรอบเดือน ต.ค.65

• วงรอบเดือน ก.ย.65

• วงรอบเดือน ส.ค.65

• วงรอบเดือน ก.ค.65

• วงรอบเดือน มิ.ย.65

• วงรอบเดือน พ.ค.65

• วงรอบเดือน เม.ย.65

• วงรอบเดือน มี.ค.65

• วงรอบเดือน ก.พ.65

• วงรอบเดือน ม.ค.65

• วงรอบเดือน ธ.ค.64

• วงรอบเดือน พ.ย.64

• วงรอบเดือน ก.พ.63

• วงรอบเดือน ม.ค.63

• วงรอบเดือน ธ.ค.62

• วงรอบเดือน พ.ย.62

• วงรอบเดือน ต.ค.62

• วงรอบเดือน ก.ย.62

• วงรอบเดือน ส.ค.62

• วงรอบเดือน ก.ค.62

• วงรอบเดือน มิ.ย.62

• วงรอบเดือน พ.ค.62 

• วงรอบเดือน เม.ย.62

• วงรอบเดือน มี.ค.62

• วงรอบเดือน ก.พ.62

• วงรอบเดือน ม.ค.62

• วงรอบเดือน ธ.ค.61

• วงรอบเดือน พ.ย.61

• วงรอบเดือน ต.ค.61

• วงรอบเดือน ก.ย.61

• วงรอบเดือน ส.ค.61

• วงรอบเดือน ก.ค.61

• วงรอบเดือน มิ.ย.61

• วงรอบเดือน พ.ค.61

• วงรอบเดือน เม.ย.61

• วงรอบเดือน มี.ค.61

• วงรอบเดือน ก.พ.61

• วงรอบเดือน ม.ค.61

• วงรอบเดือน ธ.ค.60

• วงรอบเดือน พ.ย.60

• วงรอบเดือน ก.ย.60

• วงรอบเดือน ต.ค.60

• วงรอบเดือน ส.ค.60

• วงรอบเดือน ก.ค.60

• วงรอบเดือน มิ.ย.60

• วงรอบเดือน พ.ค.60

• วงรอบเดือน เม.ย.60

• วงรอบเดือน มี.ค.60

• วงรอบเดือน ก.พ.60

• วงรอบเดือน ม.ค.60

• วงรอบเดือน ธ.ค.59

• วงรอบเดือน พ.ย.59

• วงรอบเดือน ต.ค.59

• วงรอบเดือน ก.ย.59