สารบัญ

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (๒๑ พ.ย.๖๐)


• สอบราคาซื้ื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (๒๑ พ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับยาและวัคซีนฯ 10/11/60

• สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด เอกสารเลขที่ ๒๑/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๗/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๘/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ เอกสารเลขที่ ๑๙/๒๐

• ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา พร้อมกล้องดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๗/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Color Dropper ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๐/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียวแบบ pattern Scan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๑/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ฯ 03/11/60

• สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ 03/11/60

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาและวัดความหนาของกระจกตาระบบอัตโนมัติฯ 03/11/60

• สอบราคาซื้อลู่วิ่งออกกำลังกาย 03/11/60

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๙/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับสูง-ต่ำ เอกสารเลขที่ ๒๓/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ๑๗/๖๐

• สอบราคาซื้ื้อชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอกร่างกาย 02/11/60