สารบัญ

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (11/03/59)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจประเมินการมองเห็นแยกสีแสงและความคมชัด

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาและโรคต้อหินแบบอัตโนมัติ

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ซ่อมเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX® ASD) จำนวน ๑๙ รายการ

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (HYPERBARIC CHAMBER) จำนวน ๓๐ รายการ

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติ (Auto Refracto Keratometer)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (HIGH ENERGY LINEAR ACCELERTOR)ยี่ห้อ VARIAN รุ่น CLINAC IX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและ หลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPSรุ่น Allura XperFD๒๐ SN ๗๒๒๐๑๒/๘๔๙

• สอบราคาซื้อยา metadoxine ๕๐๐ mg tablet จำนวน ๑,๐๐๐ BX

• ประกวดราคาซื้อยา ALOGLIPTIN ๒๕ MG. PIOGLITAZONE ๑๕ MG. (๑ BX./๒๘ TB.) จำนวน ๓,๐๐๐ BX.

• สอบราคาซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด (09/12/58)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๙ รายการ

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อคอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR)

• ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาทางโลหิตวิทยาซึ่งต้องใช้กับเครื่อง Sysmex รุ่น XT-1800 i จำนวน ๖ รายการ

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายกา