สารบัญ

 

 

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสารแพทย์สารทหารอากาศ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๐๐๔/๖๑ จค.

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือป้องกันโรคลมร้อนสำหรับผู้รับการฝึกทางทหาร จำนวน ๗,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๐๐๕/๖๑ จค จค.

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ เลขที่ ๕๓/๖๑

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ เลขที่ ๕๒/๖๑

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 032/61

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 030/61

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อรถกึ่งพ่วงล้างพิษผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์และรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยประเภทรับ สารพิษรุนแรงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกจำลองเครื่อ งตรวจสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดูด สำหรับดูดเสมหะหรือของเหลวแบบ Standard ๓ Mode พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/61 (18/12/60)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อพัสดุสายการแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/61 (18/12/60)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/61 (18/12/60)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมจอภาพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จํานวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จํานวน ๒ รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบ ดิจิตอล จํานวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (๑๓ ธ.ค.๖๐)