สารบัญ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง