สารบัญ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


• (08/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (13/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (13/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง