สารบัญ

• สอบราคาซื้อ ยา PIOGLITAZONE 15 mg.,METFORMIN 850 mg. (วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ยา VILDAGLIPTIN 50 mg.,METFORMIN 1000 mg. (วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔๐ ชุด (วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓๐ ชุด (วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๘๑ ชุด (วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง (วันที่ ๗ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง (วันที่ ๑ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหน่วยขึ้นตรง พอ. (วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ. (อาคาร ๒๐๘๖) (วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. (วันที่ ๗ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (วันที่ ๑ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสไปรัล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)