สารบัญ


• สอบราคาซื้อยา จำานวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๙ ก.ย.๘๕)

• สอบราคาซื้อ เครื่องอบไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อ ชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) (วันที่ ๑๘ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อยา SAXAGLIPTIN METFORMIN 5 mg./1000 mg. (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา PRAVASTATIN 2 mg. (วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (วันที่ ๑๒ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา PRAVASTATIN 40 mg. (วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (วันที่ ๙ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๙ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา AZILSARTAN TABLET 40 mg. (วันที่ ๙ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา EZETIMIDE 10 mg. (วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ยา GLIMEPIRIDE 2 mg./METFORMIN HCL 500 mg. (วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ยา LINAGLIPTIN 5 mg. (วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗)