สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบสอบราคา


• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (๒๑ พ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา EZETIMIBE 10 MG. SIMVASTATIN 20 MG. (1 BX/30 TB) จำนวน ๒,๕๐๐ BX ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๑/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๗/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหัก จากภายนอกร่างกาย (External Fixator Set) จำนวน ๒ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๖/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาและวัดความหนาของกระจกตาระบบอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัสลูกตาชนิดใช้ลมเป่า จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๕/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ลู่วิ่งออกกำลังกาย (Exerciser,Treadmill) จำนวน ๑ ตัว ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๓/๖๑(๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ ชนิด Q-Switched Nd:Yag Laser จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๔/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับสูง-ต่ำจำนวน ๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๓/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๐/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๙/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING) จำนวน ๔,๕๐๐ TU ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๘/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน ๑ ตัว ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๔/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับยา และวัคซีน (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์ฟุต) จำนวน ๓ ตู้ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๒/๖๐ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๑/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๐/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๙/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๘/๖๑ (๒๗ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕/๖๑ (๒๖ ก.ค.๖๐)


 • สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๔ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔/๖๑ (๒๖ ก.ค.๖๐)


• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๖๑ (๑๙ ก.ค.๖๐)

• จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINAจำนวน ๒๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๙/๖๑ (๑๘ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๗/๖๑ (๑๘ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๖/๖๑ (๑๗ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ ราการ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗/๖๑ (๓๐ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ ราการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๓/๖๑ (๓๐ มิ.ย.๖๐)

• จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS + Excel Edition SN.65771 ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/๖๑ (๒๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒/๖๑ (๒๙ มิ.ย.๖๐)

• lสอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการตามเอกสารสอบราคาซื้อที่ ๑/๖๑ (๒๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๖/๖๑ (๑๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD20 SN 722012/849 ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๕/๖๑(๑๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่น Discovery CT590RT SN.339731HM2 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E. รุ่น Senographe Essential SN.608891 Bu8 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๓/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง ตามเอกสาร สอบราคาเช่าเลขที่ ๑/๖๑ (๒๐ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E. รุ่น Difinium 6000 Edition SN.86139HL3 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY : SPECT) ยี่ห้อ G.E. รุ่น INFENIA SN.17673 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๔/๖๐ (๗ ต.ค.๕๙)• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายใน หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๓/๖๐ (๑๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (Electromyography) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๖/๖๐

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายใน หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๒/๖๐ (๑๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๓๑/๖๐ (๗ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๑/๖๐(๕ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๓๐/๖๐ (๗ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX - ASD) จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๖๐ (๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/๖๐ (๒๒ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๑๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗/๖๐(๒๒ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-1000 II) จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๙/๖๐ (๒๒ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๖/๖๐ (๑๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๙/๖๐ (๓๑ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๐/๖๐ (๒๖ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตา และวัดความหนาของกระจกตาระบบอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสลูกตาชนิดใช้ลมเป่า จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๗/๖๐ (๓ ก.พ.๖๐)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๖/๖๐ (๒๖ ธ.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG. (1 BX./30 TB.) จำนวน ๑,๒๐๐ BX ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๕/๖๐ (๒๑ ธ.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-1000 II) จำนวน ๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๗/๖๐ (๑๗ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา VILDAGLIPTIN 50 MG. METFORMIN 1000 MG. จำนวน ๑,๕๐๐ BX ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๕/๖๐ (๒๖ ก.ย.๕๙)


 

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๗/๖๐ (๒๓ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเวชบริภัณฑ์สำหรับเคลื่อนย้ายชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๔/๖๐ (๒๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติแบบ Dry Chem จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๓/๖๐ (๒๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย จำนวน ๑ ระบบ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๒/๖๐ (๒๑ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสี แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๖/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัต จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๕/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๙/๖๐ (๓๑ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๔/๖๐ (๒๕ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๓/๖๐ (๑๕ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๒/๖๐ (๑๑ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่อง HYPOBARIC CHAMBER จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๘/๖๐ (๒๖ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๔/๖๐ (๗ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติแบบ Dry Chem จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๑/๖๐ (๒๑ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๐/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๙/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๒/๖๐ (๑๓ ก.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๓/๖๐ (๑๖ ก.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๔/๖๐ (๑๖ ก.ย.๖๐)• สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๘/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๑/๖๐ (๘ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๑/๖๐ (๕ ก.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๗/๖๐ (๒๖ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้้ายาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ TU ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๘/๖๐ (๒๖ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๑๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๙/๖๐ (๒๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๖/๖๐ (๑๑ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๕ รายการ เลขที่ ๕/๖๐ (๙ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๕/๖๐ (๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๖๐(๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่นDISCOVERY CT590RT SN.339731HM2 จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๓/๖๐ (๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๘/๕๙ (๔ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๖๐ (๔ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓/๖๐ (๓ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ๒/๖๐ (๓ ส.ค.๕๙)

• จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๖๐ (๓ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๖๐ (๒๖ ก.ค.๕๙)

• สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาเช่าเลขที่ ๑/๖๐ (๑๕ ก.ค.๕๙)• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS+Excel Edition SN.65771) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๖๐ (๔ ก.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจประเมินการมองเห็นแยก สี แสงและความคมชัด จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๗/๕๙ (๙ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๕/๕๙ (๘ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาและโรคต้อหินแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๔/๕๙ (๘ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ซ่อมเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX® ASD) จำนวน ๑๙ รายการ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๖/๕๙ (๕ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมห้องปรับอากาศความกดดันสูง (HYPERBARIC CHAMBER) จำนวน ๓๐ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๓/๕๙ (วันที่ ๑ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติ (Auto Refracto Keratometer) จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๒/๕๙ (วันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา METADOXINE 500 MG. (1BX./100 TB.)(วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๑๐/๕๙ (วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (วันที่ ๑๒ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) (วันที่ ๙ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๓ รายการ (วันที่ ๗ ต.ค.๕๘)

• จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่น DISCOVERY CT590RT SN.339731HM2 เอกสารเลขที่ ๐๒/๕๙ (วันที่ ๖ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481 เอกสารเลขที่ ๐๓/๕๙ (วันที่ ๖ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง (Frozen Section)เอกสารเลขที่ ๐๗/๕๙(วันที่ ๐๑ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ (วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เกสารเลขที่ ๐๕/๕๙ (วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ หลอด เอกสารเลขที่๐๔/๕๙ (๓๐ ก.ย.๕๘)• สอบราคาซื้อยา จำานวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๙ ก.ย.๘๕)

• สอบราคาซื้อ เครื่องอบไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อ ชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) (วันที่ ๑๘ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อยา SAXAGLIPTIN METFORMIN 5 mg./1000 mg. (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา PRAVASTATIN 2 mg. (วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (วันที่ ๑๒ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา PRAVASTATIN 40 mg. (วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (วันที่ ๙ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๙ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา AZILSARTAN TABLET 40 mg. (วันที่ ๙ ก.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา EZETIMIDE 10 mg. (วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ยา GLIMEPIRIDE 2 mg./METFORMIN HCL 500 mg. (วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ยา LINAGLIPTIN 5 mg. (วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗)


• สอบราคาซื้อ ยา PIOGLITAZONE 15 mg.,METFORMIN 850 mg. (วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ยา VILDAGLIPTIN 50 mg.,METFORMIN 1000 mg. (วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔๐ ชุด (วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓๐ ชุด (วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๘๑ ชุด (วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง (วันที่ ๗ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง (วันที่ ๑ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหน่วยขึ้นตรง พอ. (วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ. (อาคาร ๒๐๘๖) (วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. (วันที่ ๗ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (วันที่ ๑ ก.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสไปรัล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (วันที่ ๕ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาซื้อ หน้ากากป้องกันสารเคมี – ชีวะทางทหาร จำนวน ๓๐ ชุด (วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย อาคารกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจวัดสารพิษชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๔ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ๑ (วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดหุ่นจาลองอวัยวะภายในร่างกาย จำนวน ๑ ชุด (วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำข้าราชการ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๒๙ รายการ (วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา METADOXINE 500 mg. (วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาจ้างซ่อมภายนอก HYPERBARIC CHAMBER รุ่น 6/2/6 จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๗ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๕ รายการ (วันที่ ๕ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรมแบบพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด(วันที่ ๕ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๒ ชุด (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-1000 (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ (biological safety cabinet) (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)• สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้ (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ (วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา AMLODIPINE 5 mg./VALSARTAN 160 mg.(วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ (วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดให้ออกซิเจนชนิด DISPOSABLE STERILE WATER WITH ADAPTOR 320-450 ml. (วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้ (วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรมแบบพื้นฐาน (วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เปลสนาม ชนิดพับ ๓ ท่อน ผ้าทนไฟ (วันที่ ๙ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (วันที่ ๙ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ CATHETER,SUCTION,NO.14,CLOSED SYSTEM [สายดูดเสมหะ] (วันที่ ๙ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ กระเป๋าบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดสะพายหลัง (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟัน (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เปลสนาม (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ PLUG,EAR,FREE SIZE (EAR PLUG) ( วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบแรงดันไอน้้าแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตร) (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา LERCANIDIPINE HCL 10 mg. (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา SAXAGLIPTIN METFORMIN 5 mg./1000 mg. (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)• สอบราคาซื้อ เครื่องมือควบคุมพาหะนำโรค (ชนิดหมอกควัน) (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (๓๑ มีนาคม ๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) (๖ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อยา MANIDIPINE 10 mg.(๒ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ (SINGLE PLANE DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY WITH 3D ANGIOGRAPHY)(๒ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัสดุสายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๒๔ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างซ่อมชุดโรงพยาบาลสนาม (ชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่)(๑๖ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (๑๖ ก.พ.๕๘)