สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบสอบราคา


• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (๒๑ พ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา EZETIMIBE 10 MG. SIMVASTATIN 20 MG. (1 BX/30 TB) จำนวน ๒,๕๐๐ BX ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๑/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๗/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหัก จากภายนอกร่างกาย (External Fixator Set) จำนวน ๒ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๖/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาและวัดความหนาของกระจกตาระบบอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัสลูกตาชนิดใช้ลมเป่า จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๕/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ลู่วิ่งออกกำลังกาย (Exerciser,Treadmill) จำนวน ๑ ตัว ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๓/๖๑(๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ ชนิด Q-Switched Nd:Yag Laser จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๔/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับสูง-ต่ำจำนวน ๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๓/๖๑ (๒๒ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๐/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๙/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING) จำนวน ๔,๕๐๐ TU ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๘/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน ๑ ตัว ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๔/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับยา และวัคซีน (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์ฟุต) จำนวน ๓ ตู้ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๒/๖๐ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๑/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๐/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๙/๖๑ (๒๑ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๘/๖๑ (๒๗ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕/๖๑ (๒๖ ก.ค.๖๐)