สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบตกลงราคา

 

• (29 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (29 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (28 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (23 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (21 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (18 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (17 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (16.ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (11 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (10 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (8 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (7 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (3 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (2 ส.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (31 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (27 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (25 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา

• (24 ก.ค.60) ราคากลาง ตกลงราคา