พลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. 
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมกับกองทัพอากาศ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน(ท่าดินแดง)

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.หญิง พรเพ็ญ  แก้วกล นทสส.พอ. โทร 2-0008