จก.พอ.เข้าร่วมงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน KM ระดับ Excellent Innovation Award
และ QCC ระดับ Innovation Award ซึ่งทีม M2 to S3 จาก รพ.จันทรุเบกษา ได้นำเสนอ และมีพิธีมอบโล่รางวัลและใบ
ประกาศเกียรติคุณให้ผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนา ประเภท KM และ QCC ประจำปี ๒๕๖๐ และ
ในการนี้กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล Innovation Award ประเภท KM ได้แก่ทีม CBRN 2017
(ศปพ.พอ.) และทีม AVM Chamber Flight (รพ.จันทรุเบกษา) และ รางวัล Innovation Award ประเภท QCC
ได้แก่ทีม M2 to S3 (รพ.จันทรุเบกษา) เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๐ ณ หอประชุม ทอ.( อาคารทองใหญ่)

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.หญิง พรเพ็ญ  แก้วกล นทสส.พอ. โทร 2-0008