พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดแพรคลุมอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท นิรันดร  พิเดช  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้สร้างอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร หลังจากที่ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรม พุทธศักราช ๒๕๐๓ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพยาบาลทหารอากาศ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ  และได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระรูปจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร และย้ายมาประดิษฐานบริเวณวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศใหม่  โดยดำเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ท.หญิง ดวงใจ  โทณะวณิก นทสส.พอ. โทร 2-0008