พลอากาศโท นิรันดร พิเดช  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ  สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๑๗ คน โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก พิสิทธิ์  เจริญยิ่ง รน. และคณะ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เพื่อให้มีความรู้ เสริมสร้างทักษะ สามารถปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บ และให้คำแนะนำการดูแลผู้บาดเจ็บในการรบทางยุทธวิธี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มี.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ท.หญิง ดวงใจ  โทณะวณิก นทสส.พอ. โทร 2-0008