“ กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ”

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๘ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดในพื้นที่โดยรอบของกรมแพทย์ทหารอากาศ และยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสถานที่พักผ่อนสำหรับบุคลากรของกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ รวมทั้งหน่วยขึ้นตรงของกรมแพทย์ทหารอากาศด้วย

1

8

7

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.อ.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008