“ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ”

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๘ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๔๕ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

2

3

4

5

6

1

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.อ.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008