พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ.รุ่นที่ ๑๖" โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการกรมแพทย์ทหารอากาศ

timeline 20200713 131026

timeline 20200713 131028

timeline 20200713 131031

timeline 20200713 131038

timeline 20200713 131043

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.อ.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008