พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องโถงชั้น ๑
 

1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008