"พอ.ฝึกอบรม กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์"

กองทัพอากาศ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศในฐานะหน่วยรับพล กำลังพลสำรอง เหล่าแพทย์ เพื่อปฏิบัติราชการ ในการสนับสนุนการปฏิบัติภากิจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ของกองทัพอากาศ ได้จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่กำลังพลสำรอง เหล่าแพทย์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย COVID -19 ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมเป็นสองรอบ (รอบละ ๒๕ คน) โดยรอบแรก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ และรอบที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
การฝึกอบรมรอบแรกในวันนี้ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๒) ได้มีการชี้แจงแนวทางการใช้กำลังสำพลรอง ของกองทัพอากาศ โดยพลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีวิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ อีกทั้ง รับฟังการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดย พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะโรค COVID-19 ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ณห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และเพิ่มทักษะฝึกปฏิบัติการป้องกันตนเองขณะให้การรักษาผู้ป่วยCOVID-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยวิทยากรจาก หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการแพทย์ทหาร โดยวิทยากรจาก ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งการฝึกอบรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 one piece art sabo portgas d ace luffy wallpaper 1920x1080

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0046

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0048

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0042

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0037

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0045

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0022

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0017

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0013

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0015

1642020 ๒๐๐๔๑๗ 0001

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008