พลอากากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบกล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จำนวน ๑๕ กล่อง และกล่องอะคริลิคตรวจคัดกรองโรค จำนวน ๒ กล่อง โดยมี พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ์ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เข้าร่วมมอบฯ
โดยกล่องอะคริลิคทั้งหมดนี้ ผลิตโดยกองโรงงานสรรพวุธ ๑ กรมสรรพวุธทหารอากาศ เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำไปใช้ในปฏิบัติงาน และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

timeline 20200414 201802

timeline 20200414 201818

timeline 20200414 201820

timeline 20200414 201824

timeline 20200414 201826

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008