พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดพิธีการอบรม น.สัญญาบัตรรับผิดชอบงานนิรภัยและ จนท.นิรภัยภาคพื้น พอ.ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.
12122562 ๑๙๑๒๑๖ 0028
 
12122562 ๑๙๑๒๑๖ 0046
 
12122562 ๑๙๑๒๑๖ 0001
 
12122562 ๑๙๑๒๑๖ 0023
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008