พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพติดกองทัพอากาศ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พอ.๑
 
 11122562 ๑๙๑๒๑๖ 0080
 
11122562 ๑๙๑๒๑๖ 0079
 
11122562 ๑๙๑๒๑๖ 0076
 
11122562 ๑๙๑๒๑๖ 0082
 
 
 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008