พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของกรมกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จิตอาสา ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้จัดเป็นโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ในรูปแบบ Big Cleaning Day พัฒนาทำความสะอาด พร้อมทั้งทาสีโรงอาหาร อาคารทองหล่อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมกับปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสวนหย่อม หน้าอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาในการทำความดีให้แก่ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงอาหาร อาคารทองหล่อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
4122019 191206 0087 
 
4122019 191206 0097
 
4122019 191206 0086
 
4122019 191206 0001
 
4122019 191206 0065
 
4122019 191206 0002
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008