พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยภายในงานมี พลอากาศเอก ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 
 timeline 20191204 161308
 
timeline 20191204 161314
 
timeline 20191204 161331
 
timeline 20191204 161341
 
timeline 20191204 161403
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008