พล.อ.ต.วิษณุ ภู่ทอง เสธ.พอ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการประเมินการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. ด้วย QR code"โดยมี หน.นขต.พอ./ผอ.กอง และรอง /หน.แผนก และรอง และผู้ที่จะมีหน้าที่ทำการลง QR ในแต่ละแผนก เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กวก.พอ.
  
timeline 20191203 195743 
 
timeline 20191203 195754
 
timeline 20191203 195800
 
timeline 20191203 195801
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008