กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร ๙ ข้อ  ให้กับข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมกับที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ เพื่อความถูกต้องและให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมเดียวกัน โดยมี นาวาอากาศเอกหญิงอิศรญา สุขเจริญ รองผู้อำนวยการรพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานอำนวยการฝึกฯ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

Cr. ภาพ: จนท.ถ่ายภาพ พอ. และวพอ.พอ.

 

ceeb217ee55b8eb745686f8fa8f7664d9 17444159 191206 0008
 
ceeb217ee55b8eb745686f8fa8f7664d9 17444159 191206 0077
 
ceeb217ee55b8eb745686f8fa8f7664d9 17444159 191206 0078
 
ceeb217ee55b8eb745686f8fa8f7664d9 17444159 191206 0082
 
ceeb217ee55b8eb745686f8fa8f7664d9 17444159 191206 0106
 
ceeb217ee55b8eb745686f8fa8f7664d9 17444159 191206 0110
 
 
  
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008