พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวน ๓๓ คน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศรีกระอาง โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จว.นครนายก
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008